Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 13/10/2023

Co so cong nghe cua KTM – UD25 Co so du lieu phan tan –

Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 12/10/2023

Cong nghe Java cho di dong – PM25 Lap trinh nang cao – Vinh Tuy

Khoa CNTT: danh sách thi ngày 11/10/2023

Cong nghe Java – PM25 LT Python – TH26 Mới – Lap trinh HDT –

Khoa CNTT: Danh sách thi ngày 10/10/2023

Co so cong nghe NDSH Co so cong nghe TMDT – Tu Son Co so