Khoa Kiến trúc tổ chức trao bằng Kiến trúc sư cho sinh viên khoá 23

Ngày 02/06/2023, Khoa Kiến trúc Trò chơi tài xỉu Hà Nội

Đại hội Công đoàn Khoa Kiến trúc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 03/04/2023, Khoa Kiến trúc đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ

KIẾN TRÚC Trò chơi tài xỉu HÀ NỘI TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ KHÓA AR23

Ngày 6-7/1/2023, Khoa Kiến trúc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội