Khai mạc Hội đồng Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga Khóa 23

Ngày 26/6/2023, Khoa Ngôn ngữ Nga – Hàn long trọng tổ chức Lễ khai mạc