KHOA TRUNG – NHẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học vừa qua và

Trò chơi tài xỉu HÀ NỘI TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA TRUNG – NHẬT NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày 28/05/2023, tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã diễn