Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp Khóa 24 đại học (ĐỢT CUỐI ), từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023

 THÔNG BÁO Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp Khóa 24 đại học (ĐỢT

DANH SÁCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI LẠI VÀ THI NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN 8

Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

KHOA KẾ TOÁN THÔNG BÁO  – Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 20.9.2023

Danh sách Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp số 59 ngày 20.9.2023 HOI-DONG-BAO-VE-KLTN-NGAY

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 18 ĐẾN 19/9/2023.

Danh sách Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngày 18/9/2023 đến 19/9/2023 HỘI