Trò chơi tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

KHOA KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

 – Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

+ Thời gian: từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023.

(Buổi sáng từ 9h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00).

+ Địa điểm: phòng A504

– Sinh viên xem danh sách thi lại và thi nâng điểm tại trang web của trường : //cogenit.com/chuyenmuc/don-vi/khoa-ke-toan

– Các môn thi lại và thi nâng điểm 8 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2023 – 2024:

Khóa Ngành Tên học phần Số
TC
Thời gian
thi (phút)
Hình thức
thi
25 Kế toán Kế toán thuế 2 60 TNM
Kế toán chủ đầu tư 2 60 TNM
Ngân hàng Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh 2 60 TNM
Quản lý Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh 2 60 TNM
25TS Kế toán Kế toán thuế 2 60 TNM
Kế toán chủ đầu tư 2 60 TNM
Quản lý Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh 2 60 TNM
26 Kế toán Kế toán tài chính 1 4 120 TNM
Tài chính Nguyên lý kế toán 2 60 TNM
26TS Kế toán Kế toán tài chính 1 4 120 TNM
27 Quản lý
(QL49-67)
Kế toán doanh nghiệp 2 60 TNM
27TS Quản lý Kế toán doanh nghiệp 2 60 TNM

Ngày 12 tháng 10 năm 2023

 Chủ nhiệm Khoa

PGS.,TS. Đặng Văn Thanh 

Xem thêm  [NHẬP HỌC K28] Phiếu đăng ký làm thẻ Sinh viên K28

Trả lời