Trò chơi tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 18 ĐẾN 19/9/2023.

Danh sách Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngày 18/9/2023 đến 19/9/2023
HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KLTN NGÀY 18 19 .9 . 2023
Sinh viên Lưu ý:
Sinh viên có mặt tại Phòng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp A504 trước 30 phút để chuẩn bị hội đồng.
– Mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD.
– 01 quyển Khóa luận tốt nghiệp
– Giấy, bút, máy tính, slide bảo vệ
– Trang phục: Nam: Áo trắng quần âu. Nữ: Áo dài.

Xem thêm  Thông tin Tuyển sinh Khối ngành Sức khoẻ của Trò chơi tài xỉu Hà Nội năm 2023

Trả lời