Trò chơi tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀY 20.9.2023

Danh sách Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp số 59 ngày 20.9.2023
HOI-DONG-BAO-VE-KLTN-NGAY 20.9.2023
Sinh viên Lưu ý:
Sinh viên có mặt tại Phòng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp A504 trước 30 phút để chuẩn bị hội đồng.
– Mang theo thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD.
– 01 quyển Khóa luận tốt nghiệp
– Giấy, bút, máy tính, slide bảo vệ
– Trang phục: Nam: Áo trắng quần âu. Nữ: Áo dài.

Xem thêm  [KHOA KẾ TOÁN]Danh sách Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngày 12/6/2023 đến 14/6/2023

Trả lời