Trò chơi tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp Khóa 24 đại học (ĐỢT CUỐI ), từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023

 THÔNG BÁO

Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp Khóa 24 đại học (ĐỢT CUỐI ), từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023.
Các bạn sinh viên hoàn thành khóa luận để nộp về Khoa trong thời gian trên. Sinh viên Khóa 24 không nộp đợt cuối sẽ nộp và bảo vệ cùng Khóa 25 vào năm 2024.
Sinh viên nộp:
– 04 quyển khóa luận tốt nghiệp (có nhận xét chấm điểm của giáo viên hướng dẫn)
– Biên lai thu tiền kỳ cuối
– Sổ nhật ký thực tập (ghi chép đầy đủ quá trình thực tập, có chữ ký của giáo viên hướng dẫn)
Lưu ý:
– Khóa luận tốt nghiệp nộp về Khoa phải trình bày theo đúng quy định trong sổ nhật ký thực tập của Khoa về hình thức, nội dung, kết cấu.
– Những sinh viên chưa nộp báo cáo thực tập thì nộp cùng Khóa luận tốt nghiệp.
– Sinh viên nộp và ký sổ thu Khóa luận tốt nghiệp.
Trân trọng!

Xem thêm  Phiếu đăng kí mua thẻ Bảo hiểm Y tế Khóa 27

Trả lời