Trò chơi tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho tân sinh viên khóa 28

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm về việc yêu cầu tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho các tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 28 tại Trụ sở chính (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên – Hệ đại học chính quy khóa 28

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 28 của Trò chơi tài xỉu Hà Nội diễn ra từ ngày 11/9 – 16/9/2023 cho sinh viên của 27 ngành đào tạo. Tham gia và giới thiệu Tuần Sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa 28 có đại diện Phòng Giáo vụ, Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên và các khoa chuyên môn.

Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên là sự kiện quan trọng được nhà trường tổ chức hàng năm cho các tân sinh viên khóa mới, nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên, quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; giáo dục sinh viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Thông tin về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

Xem thêm  Kiểm tra công tác giám sát vệ sinh y tế học đường tại Trò chơi tài xỉu Hà Nội

Đồng thời, phổ biến những nội quy, quy định, quy chế của nhà trường, trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế và nhà trường, từ đó giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình đối với nhà trường, đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên này, các tân sinh viên khoá mới còn được Phòng Công tác sinh viên phổ biến các quy định về đào tạo theo hình thức tín chỉ, chuẩn đầu ra; Phổ biến cho sinh viên nắm được nội quy, quy chế về công tác sinh viên, các chế độ, chính sách; quy định đánh giá rèn luyện; khen thưởng kỷ luật, hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Với kỳ vọng mỗi sinh viên của Trò chơi tài xỉu Hà Nội sẽ trở thành những nhà kinh tế, quản lý, kỹ sư, kiến trúc sư, y bác sĩ giỏi, Tuần sinh hoạt công dân sinh viên chính là bước khởi đầu cho mục tiêu đào tạo toàn diện cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lẫn năng lực nghề nghiệp sau này của các tân sinh viên./.

Tin: Thu Hương

                                                                                                Ảnh: Huy Thuyết

Trả lời